Alvydo Augustino Jegelevičiaus „VYDUTIS”pristatytas gimtajame mieste

Trečiadienis, 22 spalio 2014, 18:16 | Category : naujienos
Tags :

  Gegužės 14 d., trečiadienį, 17 val., Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje   įvyko literatūrinis vakaras, kuriame  pristatyta jau šeštoji alytiškio kompozitoriaus ir rašytojo Alvydo Augustino Jegelevičiaus, neseniai tapusio Lietuvos rašytojų sąjungos nariu, knyga „Vydutis”. Tai pasakojimas apie po karo gimusią kartą. Autorius dalijasi autentiškais savo vaikystės prisiminimais. Knyga iliustruota puikiais alytiškio dailininko Kosto Poškaus piešiniais, […]

Paulius Kovas: „Gyvenimas audroje”

Trečiadienis, 22 spalio 2014, 18:05 | Category : naujienos
Tags :

Ko iš­mo­ko aud­ra ir ko – šti­lis? Kaip iš­veng­ti kon­flik­tų su ben­dra­ke­lei­viais, jei­gu jach­to­je plo­to vie­nam jū­ri­nin­kui ten­ka ma­žiau nei ka­lė­ji­mo ka­me­ro­je? Koks tu­rė­tų bū­ti tas ka­pi­to­nas, ku­ris ne­įsi­leis į lai­vą žo­džio „pro­ble­ma“ (jo­kio­mis jos ap­raiš­ko­mis) ir pri­ims spren­di­mus, lei­džian­čius lai­ku ir sau­giai pa­siek­ti kran­tą? At­sa­ky­mus į šiuos klau­si­mus aly­tiš­kiams dė­lio­jo „Tūks­tant­me­čio odi­sė­jos“ jach­ta „Am­ber­sail“ […]

In vino veritas – puota meno gurmanams

Trečiadienis, 22 spalio 2014, 14:22 | Category : naujienos
Tags :

Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje – dar vienas įvykis meno gurmanams. Čia gyvuojančioje menininkų priebėgoje – „Baltos varnos” klube – kovo 7 d. 16 val. atidaroma jungtinė Alytaus ir Druskininkų menininkų kūrybos darbų paroda „In Vino veritas”. Andrius Mosiejus ir Gintaras Žilys – druskininkiečiai menininkai, kurių pavardės bibliotekos renginių lankytojams jau žinomos gana gerai. Ingrida […]

Adventinė vakaronė „Tai genelio genumai“

Trečiadienis, 22 spalio 2014, 14:14 | Category : naujienos
Tags :

Liaudies kalendoriuje adventas – rimties, dvasinio apsivalymo metas, ūkinių darbų pabaiga. Prasidėjęs Šv. Andriejaus dieną, jis tęsiasi keturias savaites ir baigiasi Kalėdomis. Adventas – ne tik ramybės, bet ir paslaptingas, mistiškas laikas, kai ano pasaulio dvasios, esą, bandančios kištis į žmonių gyvenimą. Gruodžio 19 d. folkloro ansamblis „DAULĖLIO“ alytiškius pakvietė į adventinį pavakarojimą Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje. […]