Paulius Kovas: „Gyvenimas audroje”

Trečiadienis, 22 spalio 2014, 18:05 | Category : naujienos
Tags :

Ko iš­mo­ko aud­ra ir ko – šti­lis? Kaip iš­veng­ti kon­flik­tų su ben­dra­ke­lei­viais, jei­gu jach­to­je plo­to vie­nam jū­ri­nin­kui ten­ka ma­žiau nei ka­lė­ji­mo ka­me­ro­je? Koks tu­rė­tų bū­ti tas ka­pi­to­nas, ku­ris ne­įsi­leis į lai­vą žo­džio „pro­ble­ma“ (jo­kio­mis jos ap­raiš­ko­mis) ir pri­ims spren­di­mus, lei­džian­čius lai­ku ir sau­giai pa­siek­ti kran­tą? At­sa­ky­mus į šiuos klau­si­mus aly­tiš­kiams dė­lio­jo „Tūks­tant­me­čio odi­sė­jos“ jach­ta „Am­ber­sail“ da­ly­vis, ke­liau­to­jas, kny­gos „Gy­ve­ni­mas aud­ro­je: kaip iš­lik­ti sau­sam“ au­to­rius Pau­lius Ko­vas Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje.

Daugiau informacijos:

http://www.alytausnaujienos.lt/alytausnaujienos/paskutinionumeriostraipsniai/?nid=10385

 

 


Fatal error: Uncaught Error: Undefined constant "similar_posts" in /home/baltavarna/domains/baltavarna.lt/public_html/wp-content/themes/whiteplus/single.php:30 Stack trace: #0 /home/baltavarna/domains/baltavarna.lt/public_html/wp-includes/template-loader.php(106): include() #1 /home/baltavarna/domains/baltavarna.lt/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('...') #2 /home/baltavarna/domains/baltavarna.lt/public_html/index.php(17): require('...') #3 {main} thrown in /home/baltavarna/domains/baltavarna.lt/public_html/wp-content/themes/whiteplus/single.php on line 30