Įvykiai ir darbai

1993 m.

1. 1993 09 25 Loretos Stirbytės-Skruibienės tapybos   paroda –pirmasis kuklus bandymas prisijaukinti menus ir jų kūrėjus.

2. 1993 10 25 Konstantino Bajerčiaus 90 – mečiui skirtas jubiliejinis vakaras ir dokumentų paroda.

3. 1993 11 24 „Ar čia myli mane kas?“ – istorinis susitikimas su Jurgiu Kunčinu ir  Antanu  A. Jonynu, net nenujaučiančiais, kad netrukus taps „BALTOS VARNOS“ krikštatėviais, bei pirmoji mūsuose personalinė meninės fotografijos paroda (autorius –Zenonas Bulgakovas, būsimasis baltavarnių fotometraštininkas).

4. 1993 12 10 Valentino Butanavičiaus pirmosios personalinės  tapybos darbų parodos „Aplinka“ atidarymas. Štai tada jis ir pripiešė dabar daug kam atpažįstamų baltų varnų, o mes visi nusprendėm pasivadinti klubu.

1994 m.

5. 1994 03 25 Danutės Jovaišienės kūrybos vakaras (poezija ir tapyba).

6. 1994 04 21 -23 Vakarai, skirti Oskaro Milašiaus atminimui. Kino dokumentininkas Henrikas Šablevičius pristato savo filmą “Žingsniai alėjos gale“, Laimonas Tapinas ir aktorius Petras Venclovas – dokumentinį romaną „Septynios vienatvės Paryžiuje“.

7. 1994 06 15Nostalgija“: dokumentinės  fotografijos paroda   Miesto dienai – iš kolekcionieriaus Algimanto Antanevičiaus privačios kolekcijos ir Vytauto V.Stanionio spaudai parengtos knygos „Alytaus albumas“. 1919-1940“. (Išleista tik šiemet, t.y. beveik po dešimties metų…)

8. 1994 08 17 Akcija –atrakcija Laiškai vasarai ir Valentino Butanavičiaus koliažų paroda .

9. 1994 10 27 Sigito  Gedos kūrybos vakaras .

10. 1994 12 07 Fotografo Petro Kaupinio autorinė  paroda.

1995 m.

11. 1995 01 03 Fotomenininkės Mildos Drazdauskaitės paroda „Akimirkos. Veidai.  Likimai“.

12. 1995 03 03 Jubiliejinis vakaras ir fotografijos paroda, skirta Vytauto Stanionio 80-mečiui.Tėvo kūrybą pristato sūnus fotografas Vytautas V. Stanionis.

13. 1995 03 16 Kosto Poškaus tapybos  parodos atidarymas.

14. 1995 04 12 Orientalisto R.Neimanto naujausių knygų pristatymas.

 15. 1995 05 03 fotomenininkės Snieguolės   Michelkevičiūtės aktų parodos „Moteris apie vyrus“ pristatymas, Pirmieji ir vieninteliai (iki šiol !!!) Alytaus miesto TIKRO VYRO rinkimai (ši itin garbinga nominacija  atiteko tuometiniam Alytaus policijos komisarui Vytautui Grigaravičiui)

16. 1995 06 16 Pirmojo Pasaulio dzūkų kongreso „Vizijų vakaras“, skirtas miesto fotografams ir poetams.

17. 1995 09 19 Jurgio KunčinoBaltųjų sūrių nakties“ pristatymas. Dalyvauja  Antanas A. Jonynas ir Alvydas Jegelevičiaus .Veikia Benjamino Jenčiaus tapybos paroda.

18. 1995 12 24 Dailininko Alvydo Petkevičiaus tapybos paroda „12“.

19. 1995 12 28 Bibliotekos gyvavimo  trijų metukų paminėjimas. Antanas A . Jonynas pristato rinkinį „Toks pasaulis“. Savo eiles skaito ir Aidas Marčėnas

1996 m.

20. 1996 02 07 Balio Sruogos 100-osioms gimimo metinėms skirtas jubiliejinis vakaras.

21. 1996 03 08 „Baltų speigų išvarymas iš lauko (?) ir širdžių(!)“ Programoje  I.Buivydaitės – Kupčinskienės  jausmų romano „Šimtas baltų mersedesų“ pristatymas, Zenono Šilinsko fotografijos paroda „Veidrodėli, pasakyk…“, įvairių epochų ir tautų meilės lyrika Alvydo Ilgavyžio interpretacijoje. Vakaro viešnios –„Mis Dzūkija -96 “ Daiva Anužytė ir kitos konkurso prizininkės.

22. 1996 06 15 Alytaus gimtadienio proga – Su meile miestui ir žmonėms“: dailininko Kosto Poškaus tapyba, literato ir kraštotyrininko Kęstučio Orino jubiliejinė kūrybos apžvalga, dainų autorius ir atlikėjas Albertas Antanavičius pristato savo dainų kasetęDedikacijos miestui ir žmonėms“. „BALTOS VARNOS“ klubas nusprendžia tapti salonu.

23. 1996 10 22  Redo Diržio „ 7 paveikslų paroda su koncepcija ir pristatymu“.

24. 1996 11 14 „Baltasis vakaras“- poeto Kęstučio Navako poezijos rinktinės „Pargriautas barokas“ pristatymas ir dailininko Vladimiro Kordiukovo tapybos parodos atidarymas.

1997 m.

25. 1997 01 15  „BALTOS VARNOS“ salono krikštatėvio Jurgio Kunčino 50-mečio jubiliejinis vakaras.

26. 1997 02 14 Svečiuose – druskininkiečiai: dailininkas Andrius Mosiejus ir poetas Kornelijus Platelis.

27. 1997  03 26 Arūno  Jencevičiaus spalvotos grafikos parodos „Sena – nauja“ atidarymas

28. 1997 04 30  Varėniškio karikatūristo Adomo Žilinsko darbų parodos atidarymas.

29. 1997 06 12  Algirdas Jakimavičius pristato skaudžių prisiminimų knygą Mano odisėjos“, pirmąkart (bet ne paskutinį) gyvai groja grupė „Airija“.

30. 1997 06 15 Zenono Bulgakovo fotokoliažų ciklo “Mano žmonos kaukučiai“ pristatymas ir ką tik „iškeptų“ Miesto kultūros premijos laureatų (grupė „Airija“, Redas Diržys)  ir kitokių nominacijų gavėjų šventinis vakaras.

31. 1997 10 02 „Melodramos tarp dviejų langų“: Redo Diržio akcija-paroda „Tarp trisdešimties ir keturiasdešimties“ ir Irenos Buivydaitės – Kupčinskienės  jausmų romano „Laimingo namo melodramos“ pristatymas, muzikuoja grupė „Langas“ iš Druskininkų.(Pradžioje visi  labai oriai sugiedojo valstybės himną).

32. 1997 11 12 Antano  A. Jonyno poezijos rinktinės „Krioklys po ledu“ pristatymas. Tikro džiazo inkliuzai – Vytautas Labutis ir Eugenijus Kanevičius.

33. 1997 10 29 „Šiuolaikinės meno kryptys“. Pristato dailėtyrininkė Gita Ludavičienė.

34. 1997 12 18 Literatūrinis-muzikinis vakaras „Atmintys. Kalėdų nuojauta“. Marcelijus Martinaitis (poezija), Saulius Lampickas (medžio kompozicijos), Edmundas Šimeliūnas (tapyba), muzikuoja Juozas Rimas (obojus),  Audronė Stonienė (kanklės)

1998 m.

35. 1998 01 14  Bibliotekos penkmečio proga  pas mus ir vėl svečiuojasi krikštatėviai Jurgis Kunčinas, Antanas A. Jonynas bei jaunasis poetas Dainius Gintalas,  miesto dailininkai, fotografai ir teatralai, „Baltos varnos“ galerijoje eksponuojami bibliotekai dovanoti alytiškių dailininkų darbai.

36. 1998 02 18 Panevėžiečių kūrybos vakaras – fotografas Algimantas Aleksandravičius, poetė Elvyra Pažemickaitė, I. Svetiko ir R. Januševičiaus džiazo improvizacijos

37. 1998 03 19 JUOZINĖS NEEILINĖS  svečiuose – „gyvasis klasikas“ Juozas Erlickas ir Jotvingių premijos laureatas, vienas iš „BALTOS VARNOS“ salono krikštatėvių ir poetiškiausias iš poetų Antanas A. Jonynas.

38. 1998 04 30 Marijos Šakočiuvienės ir Eglės Šakočiūtės-Liepienės grafikos paroda MOTINOS DIENAI.

39. 1998 05 26 Tyto alba“ leidyklos pristatymas. Dalyvauja knygos „Jie neturėjo mirti. Savižudybės Lietuvoje“ autorė Danutė Gailienė, leidyklos vadovė Lolita Varanavičienė.

40. 1998 06 05 Neformalus ir nepompastiškas TĖVO DIENOS minėjimas. Programoje: Z. Bulgakovo ir V. Stanionio meninės fotografijos paroda „Tėvas – koks jis yra“, pseudomokslinis traktatas „Tėvo paveikslas tautinėje lietuvių lektūroje“ (skaito autorė Eglė Želvytė), kitos širdžiai malonios atrakcijos.

41. 1998 07 16 Fotografės  Reginos Oraitės portretų ir aktų paroda.

42. 1998 10 22 „Jaukus vakarėlis gražių darbų, tikrų jausmų šviesoj“. Dalyvauja -alytiškis tapytojas Alvydas Petkevičius, literatės iš Lazdijų Jadvyga Vailionienė ir Genė Sėmenienė, dainininkė Ona Balkutė (Vilnius).

43. 1998 11 27 Be tabu. Apie provinciją ir „Provinciją“, migraciją per televizijas ir kitokias peripetijas pasakoja Alytaus kultūros emigrantai – Saulius Bartkus, Gintaras Nasutavičius, dalyvauja Ramunė Pečiulienė (nuo Daugų).

44. 1998 12 02 Panemunės vidurinės mokyklos pedagogų kūrybinis desantas – Stasės Nedzinskienės poezijos rinktinės „Ieškok manęs dainoj“ pristatymas, Kareno Saakovo tapybos darbų paroda.

1999 m.

45. 1999 05 20 Pirmoji Janinos Buzūnaitės – Žukaitienės tapybos darbų paroda „Paukščiai, žuvys ir kitos … abstrakcijos“.

46. 1999 06 15 Ir vėl miesto gimtadienis – tapybos, fotografijos ir kitų dokumentų  paroda  „Senųjų gatvių istorijos“ .

47. 1999 09 23 Rimo Galecko tapybos darbų parodos atidarymas.

48. 1999 10 17  Antanas  A. Jonynas pristato Getės „Fausto“ naujausią vertimą, Jurgis Kunčinas jam bičiuliškai talkina, abu skaito naujausią savo kūrybą.

49. 1999 11 18 Vito Zabitos tapybos darbų parodos atidarymas.

2000 m.

50. 2000 02 17  Evaldo Griniaus tapybos darbų parodos „Kontaktas“ atidarymas

51. 2000 03 08 2M“ – nuotaikingas vakaras, skirtas muzikai ir meilei ( Zenono Šilinsko fotoimprovizacijos džiazo tema, klasikine gitara groja Sergejus Krinicinas).

52. 2000 05 04 Motinos dienos proga – Janinos Buzūnaitės –Žukaitienės tapybos paroda  „Pavasario sprogimas“

53. 2000 06 15 Alytaus gimtadienis. Fotografijos ir kitų dokumentų parodos „Mūsų miestą puošia skulptūros“ atidarymas.

54. 2000 09 28 Poezijos ir muzikos vakaras, skirtas Pauliaus Širvio 80-mečiui.

2001 m.

55. 2001 01 18 „Maironiui šiame pasaulyje vietos nėra(?..)“ . Sigito Gedos kūrybos ir pašnekesių apie poeziją ir gyvenimą vakaras.

56. 2001 03 02 Zenono Bulgakovo meninės fotografijos albumo „Pėdsakai ant žemės ir sieloj“ pristatymas.

57. 2001 05 16 Laimono Tapino knygos „Imk, klajokli, žibintą vilties“ pristatymas. Dalyvauja aktorius Petras Venclovas.

58. 2001 06 14 Konferencijos „Alytaus miestui -420“ dalyviams pristatomas jungtinis (kartu su „Jotvingių“ gimnazijos moksleiviais) projektas – duomenų bazė internete “Mūsų miestą puošia skulptūros“.

59. 2001 06 13 „Iškilioji Lietuvos istorikė iš tyliosios Merkinės gatvės, habilituota humanitarinių mokslų daktarė Regina Žepkaitė“. Paroda istorinės konferencijos „Alytaus miestui – 420“ proga. Iškilmingas atidarymas.

60. 2001 10 25 Atminimo vakaras dailininko Antano Žmuidzinavičiaus 125-osioms gimimo metinėms. Visuomenei pristatoma išsami dailininko personalinė bibliografijos rodyklė.

2002 m.

61. 2002 05 05 „Dovana Motinos dienai“ –Rimos Šimoliūnienės skiautinių ir Vaivos Šimoliūnaitės grafikos parodos atidarymas. Klasikine gitara groja jaunasis Kęstutis Musteikis.

62. 2002 06 15 Paroda „Senoji Alytaus architektūra”.

63. 2002 11 07 „Ne popKULTŪROS REGIONAS „Nemunas“. Svečiuose – poetai Algimantas Mikuta, Donaldas Kajokas, prozininkas Eugenijus Janušaitis, fotomenininkas Romualdas Rakauskas. Fotografijos paroda „Fotografijos žemė „Nemunas“.

64. 2002 12 05 ,,Durys atsiveria vėl…“ – muzikinis vakaras, skirtas D. Morisono ir D. Lenono atminimui. Vakaro vedėjai radio „FM 99“ roko laidos vedėjai Liudas Ramanauskas ir Igoris Riabovas.

65. 2002 12 12 Susitikimas su poetu ir kritiku Valdemaru Kukulu.

2003 m.

66. 2003 01 24Kaip greitai viskas tampa istorija…“. Vakaras skiriamas Jurgio Kunčino atminimui.

67. 2003 04 24 Unikalaus XX a. lietuvių poeto, meilės lyrikos kūrėjo Rimo Buroko atminimo ir poezijos skaitymų vakaras. Jo natūralus tęsinys –archyvinis Rimo Buroko nepublikuotų eilėraščių puslapis internete.

68. 2003 06 14 „Alytus. Retro ir ne tik…“. Z. Bulgakovo tapyba bei Alytaus menininkų pristatymas internete, „Baltos varnos“ svetainėje.

69. 2003 09 03 Kosto Poškaus tapybos paroda „Moterys, žiedai ir kiti niekai“.

70. 2003 10 16 Vytauto Remeikos tapybos paroda „Paukščiai ir jūra“ .

71. 2003 11 13 Susitikimas su Romualdu Ozolu bei kultūros žurnalo „Naujoji Romuva“ leidėjais.

72. 2003 12 02 J. Buzūnaitės-Žukaitienės tapybos ir taikomosios dailės parodos atidarymas Informacijos ir laisvalaikio centre („Baltos varnos“ dešimtmečiui“)

73. 2003 12 05 Šventinis „Baltos varnos“ salono vakaras. Programoje – Antanas  A. Jonynas (poezija); Eugenijus Kanevičius (džiazas); Janina Buzūnaitė-Žukaitienė (tapyba); Daiva Sakalienė ir Ilona Kalibatienė (keramika); Indrė Diržienė ir Eglė Liškevičienė (juvelyrika). („Baltos varnos“ dešimtmečiui)

2004 m.

74. 2004 04 15 Vido Poškaus ir Arvydo Marcinkevičiaus piešinių paroda „Amalas“

75.  2004 06 14Legendinis miesto daktaras Stasys Kudirka“. Vakaras skirtas daktaro 100-osioms gimimo metinėms.

76.  2004 10 07   Aktoriaus ir skaitovo Petro Venslovo kūrybos vakaras. Klasikine gitara groja Sergejus Krinicinas.

77. 2004 11  07   Janinos Buzūnaitės-Žukaitienės instaliacijų paroda „Sparnuotos varžtelių metamarfozės“ arba „Maži varžteliai – kosmoso paukšteliai“.

78.  2004 11  11   Susitikimas su istoriku dr.Alfredu Bumblausku. Pokalbio tema: „Lietuvos  Didžiosios Kunigaikštystės paveldas: įnašas į Europos kultūros paveldą?..“

79.  2004 12 02 – 12 04  respublikiniai trumposios prozos skaitymai „UŽĖJAU PAS DRAUGĄ, arba IMBIERO VAKARAI: ALYTUS – VILNIUS’ 04“ skirti Jurgio Kunčino atminimui.

2005 m.

 80.  2005 01 06  alytiškės fotografės Zitos Stankevičienės autorinės darbų parodos „Tarp reportažo ir peizažo“ atidarymas

81. 2005 02 10 Literatūrinis vakaras „Nemunas neteka per Vilnių – 2“. Svečiuose – „Nemuno“ redakcijos vyr. redaktorius Viktoras Rudžianskas, poetė Dovilė Zelčiūtė bei Nacionalinės premijos laureatas, poetas ir eseistas Donaldas Kajokas.

82. 2005 03 17 Klubo „Civitas“ steigiamoji diskusija „15 Nepriklausomybės metų. Kas toliau?“. Dalyvauja Pilietinės visuomenės instituto tarptautinių programų direktorius Mantas Adomėnas, filosofas ir eseistas Vytautas Ališauskas.

83. 2005 03 30 Latvių prozininkės ir poetės Evos Martužos romano „Išravėta širdis“ pristatymas.

84.  2005 04 13  Tapybos, poezijos ir eseistikos vakaras. Dalyvauja alytiškis dailininkas Alvydas Petkevičius ir poetas, eseistas Kęstutis Navakas.

85. 2005 04 20 CIVITAS  klubo diskusija „Struktūriniai fondai Lietuvoje: pirmosios pamokos ir perspektyvos“. Dalyvauja VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas, Lietuvos politologų asociacijos viceprezidentas dr. Klaudijus Maniokas.

86. 2005 06 10 Fotografijų ir dokumentų parodos „Alytaus parkai: gamtos oazės, sukurtos žmogaus rankų“ atidarymas.

87. 2005 10 01 Fotografijų (Dalius Klusevičius) ir dokumentų paroda „Slovakijos kalnų eskizai“, skirta Pasaulinei turizmo dienai.     

88. 2005 11 03 mūzų vakaras „Atsisveikinimas su Raudondvariu“. Svečiuose rašytoja Vanda Juknaitė, dailininkė Ilona Kalibatienė, fleitistas Andrius Radziukynas.

2006 m.

89. 2006 01 05 bibliotekos naujų patalpų (Ligoninės g. 1c, Seirijų g.2) atidarymas. Dokumentų ir fotografijų parodos „Trylika metų: žingsnis po žingsnio“ atidarymas.

90. 2006 01 20 Fotomenininko Zenono Bulgakovo fotografijos natiurmortų parodos „Kitas daiktų gyvenimas“ atidarymas.

91. 2006 01 25  literatūrinis vakaras. Svečiuose nacionalinės premijos laureatas, poetas Aidas Marčėnas, literatūros kritikas Valentinas Sventickas.

92. 2006 02 16 literatūrinis – muzikinis vakaras „Seni laikai – geri laikai…“. Pristatome Alvydo Jegelevičiaus poezijos rinktinę „Pokario berniukas“. Dalyvauja kompozitorius ir dainų atlikėjas Alvydas Jegelevičius, aktoriai Vidas Petkevičius, Saulius Sipaitis, Onutė Gudaitytė, kultūros žurnalo „Naujoji Romuva“ vyr. redaktorius, filosofas Andrius Konickis, redaktorė Audronė Daugnorienė.

 93. 2006 03 10 fotografijos albumo „Alytus“ pristatymas. Programoje: susitikimas su leidinio sudarytojais ir autoriais, fotografijos parodos „Alytus iš paukščio skrydžio ir ne tik“ atidarymas. Dalyvauja: fotografai Vytautas V. Stanionis (sudarytojas), Zita Stankevičienė, Zenonas Bulgakovas, Zenonas Šilinskas, Faustas Augustinas (nuotraukų autoriai), Jurgita Videikaitė (menotyrininkė), saksafonu groja Tomas Botyrius. Alytaus miestui skirtų leidinių paroda „Vainikas soscinei“.

942006 03 16 poeto Marcelijaus Martinaičio kūrybos vakaras.

95. 2006 04 05 CIVITAS klubo diskusija „Viena Lietuva: dvi informacinės erdvės“. Dalyvauja žurnalistas, ilgametis „Amerikos balso“ bendradarbis Romas Sakadolskis.

96. 2006 04 19 Profesionalios kamerinės muzikos edukacinė programa. Pristato ir griežia Alytaus styginis kvintetas.

 97. 2006 05 04 Alytaus tautodailininkų Adelės Damulevičienės, Danguolės Dikšienės, Vlado Boicovo ir Zenono Bulgakovo tapybos darbų parodos, skirtos Motinos dienai atidarymas.             

98. 2006 05 09 CIVITAS klubo diskusijaLietuviai ir valdžia: ar pavyks susikalbėti?“ .Dalyvauja doc.dr. Vytautas Radžvilas

99. 2006 05 18 Vilio Normanto romano „Šnabždesys“ pristatymas.

100. 2006 05 26 „Poezijos pavasaris ’06“. Dalyvauja Vitalija Bogutaitė, Juozas Marcinkevičius, Georgijus Jefremovas, Darius Šimonis, Ineza Juzefa Janonytė, Nijolė Daujotytė, Laurynas Rimševičius, Juozas Šalkauskas.

101.2006 0607  CIVITO suaugusiųjų politinio švietimosi programa. Susitikimas su istoriku, publicistu Egidijumi Aleksandravičiumi.

102. 2006 06 16  Spaudinių ir fotodokumentų parodos „Žingsnis po žingsnio: nuo smulkių amtininkų dirbtuvėlių iki didžiųjų pramonės gigantų“, skirtos miesto dienai, atidarymas.

103. 2006 08 08  LTS Dzūkijos skyriaus paroda „Senieji amatai jaunoms rankoms“

104. 2006 09 07  Salono „ Balta varna“ poetiško sezono atidarymo vakaras. Dalyvauja poetai AntanasA. Jonynas ir Kęstutis Navakas.

105. 2006 10 04 Danutės Zalanskienės skiautinių parodos „Nakties langai“ atidarymas

106.2006 10 12  Rimos Mikalauskienės parodos „Skiaučių menas“

107.2006 10 26  naujausio Irenos Buivydaitės romano „Geriausios draugės“ pristatymas. Dainuoja Gabija Kochanskaitė ir Aistė Pranckutė

108. 2006 11 09  parodos „ Misija Sibiras:sugrįžimas“ atidarymas

109. 2006 11 10 CIVITAS klubo diskusija „Pilietinė visuomenė be piliečių?“ Diskusijoje dalyvavo internetinio dienraščio „bernardinai.lt“ vyriausiasis redaktorius Andrius Navickas, plėtros direktorius Vytautas Bačkis ir bernardinų pranciškoniškojo jaunimo dvasinis asistentas Algirdas Malakauskis.

110. 2006 12 07 – 2006 12 08   II respublikiniai trumposios prozos skaitymai „Užėjau pas draugą, arba Imbiero vakarai‘ 06“, skirti Jurgio Kunčino atminimui. Tautodailininko Sauliaus Lampicko drožinių parodos „Tūla ir kiti“ atidarymas.  Alytaus dailiųjų amatų mokyklos moksleivių darbų paroda, skirta mokyklos 15 metų jubiliejui. Vadovė Gintarė Markevičienė. 

111. 2006 12 22 „Baltosios idilės vakaras“ jaunimui (ir ne tik…). Programoje:  Vytauto V. Landsbergio dokumentinis filmas „Dabar ir mūsų mirties valandą“. Poezijos ir muzikos impresijos. Eilės – Gintaro Patacko, muzika – Lauryno Vaitulevičiaus (dalyvauja autoriai). 

2007 m.

112. 2007 01 08 – 2007 01 12 Jurgio Kunčino savaitė, skiriama rašytojo 60-mečiui:

            01 08 – 01 11  16 val. – dok. filmas apie J. Kunčino gyvenimą ir kūrybą „Beveik      laimingas“;
           
01 08 – 01 12  Jurgio Kunčino kambaryje: ekspozicijos pristatymai pavieniams  lankytojams ir ekskursijoms;
      
     01 12  16 val. literatūrinė – muzikinė kompozicija „Sugrįžimai“. Atlieka Šv. Benedikto gimnazijos teatro studija.

113. 200701 26 salono „Balta Varna“ jaunimo sekcija (idile.pixels.lt) pristato: „UNISONAS= muzika + literatūra + keramika“. Programoje Teresės Jankauskaitės juodoji keramika, Lauryno Vaitulevičiaus muzika, Stasio Stacevičiaus žodžiai.

114. 2007 01 31 CIVITAS klubo diskusija „Korupcijos kozirio“ naudojimas savivaldybės tarybų rinkimuose“. Dalyvauja Rytis Juozapavičius, Jolanta Piliponytė.

115.  2007 02 16  Du Zenonai + Zita (Zenonas Bulgakovas, Zenonas Šilinskas ir Zita Stankevičienė) pristato fotografijos parodą „Miesto gimtadienis 2006“.

 116. 2007 03 02  Salono „Balta Varna“  jaunimo sekcija pristato: „UnisonasII“. Programoje Donaldo Kajoko žodžiai; Sauliaus Lampicko medžio drožiniai, Lauryno Vaitulevičiaus muzika.

117. 2007 03 22  „Draugiškas miestas“ . Diena prieš rasizmą ir etninę diskriminaciją. Styginių kvarteto programa bei pyragas+arbata; Alytaus  Adolfo Ramanausko – Vanago vidurinės mokyklos trumpametražinio filmo „Ne jie, o mes“ peržiūra ir aptarimas; tarptautinės kompanijos „All different – All equal“ prezentacija.

118. 2007 03 31 Dviejų Lino Vitkausko – Dažnio  poezijos knygelių  – „Tarp sapno ir vilties“ ir „Ateik iš balto liūdesio šalies, ateik iš pasakos baltos“ pristatymas.

119. 2007 04 03 Vitos Žabarauskaitės aliejinių pastelių parodos „Ką seka pasakos“ atidarymas.

120. 2007 04 05  Literatūrinis vakaras. Svečiuose Violeta Šoblinskaitė ir Gasparas Aleksa.

121. 2007 04 28  Paskaita „Kultūros epochų atspindys“. Lektorė  – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aldona Butrimanskienė.

122. 2007 05 04  Skiautinių siuvimo klubo „Skiaucinukas“narių darbų paroda „Skiaucinių raštai“, skirta Motinos dienai.

123. 2007 05 09  Salono „Balta varna“ jaunimo sekcija pristato: „Unisonas IV“. Svečiuose Kęstutis Navakas.

124. 2007 05 25  „Poezijos pavasaris 2007“. Dalyviai Sonata Paliulytė, Daina Pranckietytė, Ramutė Drangenytė, Regina Katinaitė – Lumpickienė, Emilija Liegutė, Sigitas Birgelis (Punskas), Michael Jennings (JAV), aktorė Gražina Urbonaitė.

125. 2007 05 25  Salono „Balta varna“ jaunimo sekcija  „Baltoji idilė“ pristato Vytauto Mažeikos fotografijų parodą „Arčiau žmogaus“

126. 2007 06 05  CIVITAS klubo diskusija „Kiek valstybės socialinė politika gali nulemti žmonių gerovę“. Dalyvauja: Lietuvos Respublikos Prezidento patarėja Skirmantė Kondratienė.

127. 2007 06 15  Miesto gimtadienio proga – dokumentų ir fotografijos paroda „Alytaus fotografijos legenda – Vytautas Stanionis“, skirta autoriaus 90-mečiui.

128. 2007 06 21 – 2007 06 23  Salono „Balta varna“ jaunimo sekcija „Baltoji idilė“ pristato  – „Unisonas V“

          2007 06 21 Antanas  A.Jonynas. Muzika Lauryno Vaitulevičiaus.

          2007 06 22  Dainuojamoji poezija. Dalyvauja Ovidijus Jocys.

          2007 06 23  Gyvoji biblioteka.

129. 2007 09 05  Fotografijų paroda „Gamtos šalis“, skirta Žuvinto rezervato 70-mečiui. Parodos autoriai: Gintaras Baublys, Vytautas Knyva, Arūnas Pranaitis, Žydrūnas Sinkevičius ir Vytautas Stanionis (1959 metų archyvas).

130. 2007 10 03  Vieši kandidatų į Seimą debatai „Rinkis rimtai“. Debatams vadovavo Pilietinės visuomenės instituto direktorius Darius Kuolys. Organizatoriai – Alytaus nevyriausybinių organizacijų informacijos centras, piliečių santalka ir CIVITAS.

131. 2007 10 11  Dailininko Algirdo Judicko darbų paroda  „Rudens nostalgija“.

132. 2007 10 18 Muzikos ir dailės programa „Čiurlionio kelias“.Dalyvauja Alytaus styginių kvartetas, Dainius Platūkis (klarnetas), Benjaminas Jenčius (akvarelė).

133. 2007 10 24  Herkaus Kunčiaus  literatūrinis vakaras. Knygos „Nepasigailėti Dušanskio“ pristatymas.

134. 2007 11 20  CIVITO klubo diskusija „Ar įmanoma pilietinė visuomenė šiandienos Lietuvoje“. Dalyvauja žurnalistas, publicistas Rimvydas Valatka

135. 2007 12 06 Literatūrinė konferencija „Novelės anatomija“

2008 m.

136. 2008 01 17  Druskininkiečio dailininko Andriaus Mosiejaus aliejinės tapybos paroda „Raudona“. Muzikinis atidarymas.

137. 2008 01 29 CIVITAS klubo diskusija  „Ko trūksta lietuviškajai demokratijai“. Dalyvauja daktaras Kęstutis Girnius.

138. 2008 02 08  Žinomo literatūrologo Petro Bražėno  „Juozo Apučio kūryba“ pristatymas. Dalyvauja knygos autorius ir rašytojas Juozas Aputis.

139. 2008 02 15 Poeto Antano Šarkelės kūrybinis vakaras. Dalyvauja autorius ir Alytaus styginių kvartetas.

140. 2008 02 28 CIVITAS klubo  diskusija „Išdavystė pokaryje ir niūdienos politikoje“. Dalyvauja žurnalistas, istorikas Marius Jančius.

141. 2008 03 13 Druskininkiečio Gintaro Žilio fotografijų parodos „Poezijos ištiktieji“ atidarymas.  Akimirkos iš tarptautinio poezijos festivalio „Druskininkų ruduo“.

142. 2008 03 21 Susitikimas su televizijos režisiere   Galina Dauguvietyte

143. 2008 03 27 Literatūrinis-muzikinis poemų knygos „Nerštas“ pristatymas. Dalyvauja autorius ir kompozitorius Alvydas Jegelevičius.

144. 2008 04 24  Irenos Buivydaitės naujausio romano „Padovanok man savaitgalį“ pristatymas. Dalyvauja violončelistas Mindaugas Bačkus.

145. 2008 05 14 Audronės Dikšaitės-Lampickienės knygos „Vėjo juosta“ pristatymas, vaizduojamojo meno paroda. Dalyvauja aktorė Virginija Kochanskytė ir Alytaus styginių kvartetas

146. 2008 06 13 Miesto gimtadienio proga – paroda „Olita ir Alytus Algimanto Antanevičiaus atvirukų ir fotografijų kolekcijoje“.

147. 2008 09 10  Zenono Bulgakovo tapybos parodos „Apie miestą su meile“ atidarymas. Dalyvauja pianistas Dainius Pavilonis.

148. 2008 10 02  Alytaus dirbančiųjų profesinė sąjunga „Soidarumas“ (ir Piliečių Santalka) kviečia į viešus politinius debatus „Rinkis rimtai!”.  Debatams vadovaus Pilietinės visuomenės instituto (CIVITAS) direktorius Darius Kuolys.

149. 2008 10 09 Menininkų sambūris „Erdvės“ maloniai kviečia į Vytauto V. Stanionio fotografijų knygos „Lietuva. Atsisveikinimo vaizdai“ pristatymą.

150. 2008 10 22 Lietuvos tūkstantmečio minėjimo Alytaus miesto savivaldybės programos leidinio „Alytaus dailė“ pristatymas. Dalyvauja Vytautas Stanionis, Mantas Kazakevičius, Gita Strikytė, Vidas Poškus, Saulė Pinkevičienė, Iena Kupčinskienė ir miesto dailinininkai.

151. 2008 11 06 Janinos Buzūnaitės-Žukaitienės tapybos darbų paroda „Laivai, vėjas ir sapnai“.

152. 2008 11 12 CIVITAS klubo diskusija „Vertybės šiuolaikinėje visuomenėje“. Dalyvauja brolis pranciškonas, kunigas Julius Sasnauskas.

153. 2008 11 14 Seimo nario Kęstučio Čilinsko susitikimas su rinkėjais, tema „Ekonominė krizė ir elektros energetika, taupymas ir darbo užmokestis, celiuliozės gamyklos statyba ir kiti Seime svarstomi bei Alytaus kraštui aktualūs klausimas.

154. 2008 11 20 – 2008 11 21  III respublikiniai trumposios prozos skaitymai Jurgiui Kunčinui atminti „Imbiero vakarai“

155. 2008 12 04 Susitikimas su lietuvių kilmės Karelijos rašytoja Jana Žemoitelyte.

156. 2008 12 04 Mareko Ostrovskio fotografijų paroda  „GEA – reiškia Žemė. Lenkijos vaizdai iš paukščio skrydžio“.

157. 2008 12 18 Aušros Čapskytės iliustracijų paroda „Pasakos ir istorijos“. Koncertuoja Alytaus jaunimo diksilendas.

2009 m.

 158. 2009 01 14  CIVITAS klubo paskaita diskusija „Dialogo kultūra“. Dalyvavo Dialogo kultūros instituto direktorius, filosofas, teologas Rimantas Meškėnas.

 159. 2009 02 06 Dailininko Arūno Vaitkaus piešinių paroda „ne tik portretai“.

 160. 2009 03 10 Jaunimo fotografijos konkurso „Nepriklausoma Lietuva“ geriausiųjų darbų paroda.

 161. 2009 03 18  Spaudos fotografo Butauto BARAUSKO  darbų  parodos „APIE DIEVUS IR ŽMONES“ atidarymas.

 162. 2009 04 24  Gražynos Kunickos (Gdanskas) tapybos darbų parodos atidarymas.

 163. 2009 06 11  Parodos „Alytaus kultūros premijos laureatai: 1991-2008“ atidarymas.

 164. 2009 08 04  Dokumentų, fotografijų ir Goro provincijos moterų rankdarbių paroda „Pažvelk – Afganistanas arti. Padėk – tu gali “.

 165. 2009 08 14  Lenkų dailininko Grzegorzo Szumowskio karikatūrų paroda.

 166. 2009 09 17   Zenono Bulgakovo fotografijų paroda „siurREALISTINĖS(?) konstrukcijos.

 167. 2009 10 08   Poeto Antano A. Jonyno naujos eilėraščių rinktinės „Sentimentalus romansas“ pristatymas.

 168. 2009 10 14 – 2009 10 16   Renginių ciklo „Miniformų pasjansas J. Kunčino bibliotekoje “  pirmoji dalis – ekslibriso mini artelė. Dalyvavo dailininkė Ilona Kalibatienė.

 169. 2009 11 04  CIVITAS klubo diskusija „Ar pagrįstas Sodros išmokų karpymas“. Dalyvavo socialinių mokslų daktaras, profesorius  Romas Lazutka.

 170. 2009 11 18  „Miniformų pasjansas Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje. Literatūrinių miniatiūrų vakaras“.  Dalyvavo: V. Sventickas, R. Burbaitė, D. Kajokas, A. Karosaitė, J. Melnikas.

 171. 2009 11  20  „Miniformų pasjansas Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje. Vizualiųjų menų vakaras“: ekslibrisų ir knygų iliustracijų parodų atidarymas, laureatų apdovanojimas, performansas (A. Vaitkus), mažųjų meno formų apžvalga (R. Diržys).

 172. 2009 12 03  Ilonos Kalibatienės darbų paroda „Prisilietimai“ (pastelė).

2010 m.

173. 2010 02 11 Istorinės fotografijos paroda „Alytaus ulonai Vilniaus ir Alytaus kolekcionierių rinkiniuose“.  Parodoje eksponuojamos nuotraukos iš  Viliaus Kavaliausko, Algimanto Antanavičiaus, Gintaro Lučinsko ir Mindaugo Sereičiko asmeninių kolekcijų.

174. 2010 03 25 Rimaldo Vikšraičio fotografijos paroda „Vienkiemio godos“. 

175. 2010 05 17 Poeto, eseisto ir dramaturgo Sigito Parulskio kūrybinis vakaras.

176. 2010 06 01 – 2010 06 15 Nacionalinės premijos laureato Mikalojaus Vilučio šilkografijos darbų paroda.

177. 2010 06 18  Zitos Stankevičienės fotografijų paroda „Tarp reportažo ir peizažo“.

178. 2010 09 16  17 –asis  BALTOS VARNOS salono sezono atidarymas: Jubiliejinis Alytaus lėlių teatro „Aitvaras“ vakaras, fotografijos ir dokumentikos parodos  „15 metų drauge su AITVARU“ pristatymas.

179. 2010 10 14 Fotomenininko Zenono BULGAKOVO 30- tosios personalinės fotografijos parodos „3o iš trijų milijonų „ pristatymas.

181. 2010 11 17 Ramunės Kmieliauskaitės (Vilnius) akvarelės darbų parodos atidarymas.

182. 2010 11 26 – 2010 11 27 IV Respublikiniai trumposios prozos skaitymai Jurgio Kunčino atminimui „Užėjau pas draugą arba Imbiero vakarai“.

183. 2010 12 16  „BALTA” :-Ingridos Vaitkienės (Alytus), Arūno Vaitkaus (Alytus), Andriaus Motiejaus (Druskininkai), Gintaro Žilio (Druskininkai)kūrybos darbų paroda

2011 m 

184. 2011 01 13  Prisimenam 1991 sausio 13 d. :

  • Leono Vytauto Glinskio dokumentinio filmo „Laužai prie parlamento: 1991-ųjų sausio 7-13 d.d. Vilniuje vaizdo kronika“
  • Spaudos fotografės Zitos Stankevičienės parodos „Fotokronikos“ atidarymas

185. 2011 02 02 Susitikimas su žurnalų „Ateitis“ ir „Kelionė su bernardinai.lt“ leidėjais. Gendručio Morkūno eseistikos ir prisiminimų knygos „Švęsti kosmose ir tvarte“ pristatymas. Dalyvavo žurnalo „Ateitis“ redaktorė Reda Sopranaitė, bernardinai.lt kultūros temų redaktorius Gediminas Kajėnas, „Bernardinai.lt“ religijos skilties redaktorė Saulena Žiugždaitė, žurnalo „Ateitis“ administratorė Agnė Markauskaitė.

186. 2011 02 15 Arūno Vaitkaus ekslibrisų parodos atidarymas.

187. 2011 02 24  Humoristo Jurgio Gimberio knygos „… Yra papildomų sąlygų“ pristatymas.

188.  2011 03 09 Frankofonijos dienos Alytuje 2011.  Sauliaus Paukščio fotografijos paroda „Paryžius“.

189. 2011 03 23 Kompozitoriaus ir poeto Alvydo Jegelevičiaus kūrybos vakaras. Programoje: poezijos rinkinio „Šviesos dėmė“ pristatymas ir autoriaus muzikinės improvizacijos.

1902011 04 13 Profesinio rengimo centro paslaugų verslo skyriaus
papuošalų paroda „Pavasario žaismas“.

191. 2011 04 15 Menininkės Janinos Žukaitienės kūrybos vakaras. Parodoje: tekstilės papuošalai, metalo plastikos darbai, tapyba.

192. 2011 04 26  Valanda su Justinu Marcinkevičiumi. J. Marcinkevičiaus kūrybos fragmentus visuomenei skaito miesto aktoriai ir miestelėnai.

193. 2011 04 28 Lauros Sintijos Černiauskaitės kūrybos vakaras.

194. 2011 06 15 Alytietiškos istorijos Kosto Poškaus piešiniuose ir tekstuose
(paroda skirta Miesto   dienai).

195. 2011 08 26Fotografijos ir dailės atvirukų rinkinio  „Atvirlaiškis iš Alytaus“  pristatymas.Parodos atidarymas.

196. 2011 10 06 Zenono Bulgakovo retrospektyvinės fotografijos paroda  „Vaizdai iš praeities“.

Projektas „Imbiero vakarai: Post Scriptum”

197. 2011 10 26 Literatūriniai susitikimai.  Poetų Algimanto Baltakio ir Valdo Gedgaudo kūrybos vakaras. Moderatorius Valentinas SVENTICKAS. Almanacho „Imbiero vakarai 2008-2010“ pristatymas. Dalyvauja dainuojamosios poezijos atlikėjas Vytautas ČERNIAUSKAS (Merkinė).

198. 2011 11 17 Respublikinė konferencija „Literatūriniai festivaliai Lietuvoje. Organizavimo patirtys ir problemos“. Eseistikos valanda:dalyvauja Aidas Marčėnas ir  Gintaras Bleizgys, moderatorius –Valentinas Sventickas.Alytietiškas dainas dainuoja Albertas Antanavičius -Šekspyras.

199. 2011 12 16 Literatūriniai susitikimai. Prozininkų Herkaus Kunčiaus ir Tomo Kavaliausko kūrybos vakaras. Moderatorius literatūrologas Almantas Samalavičius. Dainuoja Sigutė Trimakaitė.

200.2011 11 29 Fotografijų paroda iš Šiaurės ir Pietų ašigalių ekspedicijų  „Iš kur ateina laikas“.

201. 2011 11 30 Jono UŽURKOS istorinių romanų trilogijos „Iškiliausios Lietuvos moterys: karalienė Morta, kunigaikštienė Birutė, kunigaikštienė Sofija Vytautaitė“  pristatymas.

202. 2011 12 07 Dzūkijos nacionalinio parko fotografijų paroda „Gamta – kultūros lopšys“. Dalyvauja Algimantas ir Mindaugas ČERNIAUSKAI, Eugenijus DROBELIS, Mindaugas LAPELĖ.

203. 2011 12 09 Marcin WASYLIUK (Varšuva) fotografijų paroda „ Niujorkas. Paprasta istorija“ („NYC. Simple story“).

2012 m.

204. 2012 01 13 Jurgiui KUNČINUI – 65.  Literatūrinis-muzikinis vakaras „Šalis ta Alytus vadinas…“ . Dokumentų paroda iš bibliotekos archyvų.  Atsiminimai.

2012 01 14  Agnės Marcinkevičiūtės filmų „Beveik laimingas“ (dokumentinis) ir „Menestreliai maksi paltais“ (trumpametražinis vaidybinis) peržiūra.

205. 2012 02 15 Parodos „Nepriklausomos valstybės kūrimo liudijimai“
(Iš Alytaus kolekcininkų Zenono Gramacko, Virginijaus Oželio, Algimanto Antanevičiaus, Gintauto Šapokos, Gintaro Lučinsko, Juozo Kazlausko, Zeno Kelminsko bei bibliotekos darbuotojų Vidos Veličkienės, Giedrės Bulgakovienės rinkinių) atidarymas.

206. 2012 03 09 Susitikimas su TV žurnaliste, laidos „Nepriklausoma paieškų tarnyba“ vedėja, knygos „Atleisk. Pasmerkta populiarumui“ autore Palmira Galkontaite.

207. 2012 03 15 „Butsargių“ kūrybos vakarasAlberto Švenčionio (Kaunas) meninės fotografijos paroda „Lietuvos piliakalniai“, Gintauto Dabrišiaus (Prienai) poezija ir Petro Dabrišiaus (Plungė) šamano būgnas.

208. 2012 04 23 VALANDA SU MAIRONIU J. Kunčino bibliotekos svetainėje. Vaikų, jaunuolių, viduriniosios kartos ir senjorų vakaronė prie arbatos puodelio su Maironio poezija. (Nacionalinės bibliotekų savaitės renginys).

209. 2012 04 25 Naujausios kraštotyrininko Gintaro LUČINSKO knygos „Vermachto nusikaltimai Dzūkijoje 1941 m. birželįpristatymas. (Nacionalinės bibliotekų savaitės renginys).

210. 2012 04 27 „ŠVIESOTAMSOS KELYJE“Sigito LAURINAVIČIAUS (Panevėžys), Arvydo MARTINAIČIO (Kaunas),Valentino VARNO (Kaunas) tapybos darbų parodos atidarymas. (Nacionalinės bibliotekų savaitės renginys).

211. 2012 05 10 Gintaro KALTENIO knygos „Žygis žemaitukais iki Juodosios jūros. 2000 kilometrų istorijos“ pristatymas.  Renginyje dalyvavo: misijos vadovas Gintautas BABRAVIČIUS, žygio idėjos sumanytojas, raitelių vadas Giedrius KLIMKEVIČIUS, raitelė Skirmantė NAGLYTĖ, raitelis Algirdas MOTIEJŪNAS, raitelis ir knygos autorius Gintaras KALTENIS, leidyklos „Versmė“ vadovas Petras JONUŠAS. Buvo demonstruojamos dokumentinio filmo „2000 kilometrų istorijos“ ištraukos.

212. 2012 06 14 Spaudinių, fotografijų ir piešinių paroda, skirta Miesto dienai „Vilniaus gatvė: nuo Zimavičienės mūro tilto link. Istorinės metamorfozės“.

213. 2012 09 12 Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakulteto tapybos magistrantų darbų paroda „Polinomai“.

214. 2012 10 04  Spaudinių parodos, atskleidžiančios tarptautines esperantiškas aktualijas bei esperanto kalbos paplitimą ir svarbą „ESPERANTO 125“ atidarymas. Parodos kuratorius – Vilniaus universiteto Orientalistikos centro dėstytojas dr. Gediminas Degėsys. Dalyvavo Mindaugas Žuromskas (Vilniaus universitetas).

215. 2012 10 11 Sauliaus PETRAUSKO (Lazdijai) fotografijų paroda  „INTERPRETUOK MANE“.

216. 2012 10 26 Kinų literatūros ir kaligrafijos savaitės renginys – vieša paskaita-praktinis užsiėmimas „Kinų kaligrafijos menas“. Renginio organizatorius VU Konfucijaus institutas.  Lektorius – literatūrologas ir kaligrafas dr. You Xingbo (Jilin universitetas, Kinija), dirbantis Valstybinio Maskvos lingvistikos universiteto Konfucijaus institute, o Lietuvoje viešėjęs VU Konfucijaus instituto kvietimu.

217. 2012 11 21 „ALBERTO STOKO ATMINIMUI“ skirtas vakaras, dailininko akvarelių parodos pristatymas (kuratorius – Benas Jenčius), Alberto kūrybos eilių skaitymai (Leokadija Sušinskaitė).

218. 2012 11 29 – 2012 11 30  V Respublikiniai trumposios prozos skaitymai Jurgio Kunčino atminimui „Imbiero vakarai 2012“.

2013 m.

219. 2013 01 15  Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos trečios klasės mokinių muzikos ir dailės projekto „Spalvoti muzikos garsai“ paroda.

220. 2013 02 22 „ROMAS KALANTA – LAISVĖS ŠAUKLYS. 1972 m. KAUNO PAVASARIS“.  Paroda, skirta Romo KALANTOS gimimo 60-mečiui.

221. 2013 03 15 Irenos SADZEVIČIENĖS rankdarbių paroda  „ADATOS IR SIŪLO ŠOKIS“.

222. 2013 03 19 Frankofonijos renginiai J. Kunčino viešojoje bibliotekoje:

Alytaus Adolfo Ramanausko–Vanago gimnazijos mokinių darbų parodos „Jausmų labirintai“ atidarymas ir paskaita-susitikimas „Lietuva Napoleono armijos karių akimis“ su Vilniaus Vytauto Didžiojo universiteto politikos ir diplomatijos fakulteto prodekanu dr. Linu Venclausku.

223. 2013 04 04 Jauniaus Augustino politinių karikatūrų parodos „Žiūrėk abejomis“ atidarymas.

224. 2013 04 11 atsiminimų knygos „Žmogus laiko taikinyje. Algirdas Brazauskas draugų ir oponentų akimis“ pristatymas. Dalyvauja autorius Vilius Kavaliauskas.

225. 2013 04 19 Tarptautinio tapybos plenero „VALAI – ŠEŠUOLIAI 2012“ kūrybinių darbų paroda. Parodoje eksponuojamų darbų autoriai dailininkai: Lilija PUIPIENĖ (Vilnius), Valentinas VARNAS (Kaunas),Bangutis PRAPUOLENIS (Kaunas), Birutė KULVIČIŪTĖ (Vilnius), Oleg ILLARIONOV (Minskas), Sergej DAVIDOVIČ (Minskas), Justina PUIDOKAITĖ (Vilnius), Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto dailės pedagogikos katedros studentės:Raminta MACIULEVIČIŪTĖ, Donata BRAUKYLAITĖ, Skaistė BALTUTYTĖ, Kristina BENDORAITYTĖ, Vaida NAVAGRUCKAITĖ.

226. 2013 04 25 „20 METŲ DRAUGE: SUSIPAŽINKIME IŠ NAUJO“. Jubiliejinis literatūrinis-muzikinis vakaras, skirtas J. Kunčino viešosios bibliotekos veiklos 20-mečiui. Programoje: Teatralizuotas pasivaikščiojimas bibliotekos istorijos takais (dalyvauja Alytaus teatro aktoriai Inesa PILVELYTĖ, Onutė GUDAITYTĖ, Eugenijus RAKAUSKAS, Jonas GAIŽAUSKAS), muzikinis sveikinimas bibliotekai ir draugams – Giedrius ir Agnė ARBAČIAUSKAI (Vilnius), Alvydas JEGELEVIČIUS (Alytus –Vilnius).

227. 2013 05 09 literatūrinis-muzikinis vakaras „Pavasario ievų daina“. Dalyvauja  poetas, „Poezijos pavasario“ laureatas Gintautas Dabrišius ir poete, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktore Aldona RuseckaiteDanguolės Dabrišiūtės-Lincevičienės fotografijų parodos „Senasis Šilavotas (1908 – 1940)“ pristatymas.

228. 2013 05 23 Muzikos ir poezijos vakaras „Susipažinkime iš naujo“. Dalyvavo poetas, bardas Edmundas Janušaitis, Rimo Buroko eilėraščius skaitė Leokadija Sušinskaitė, knygą „Tai – aš. Bardų istorija“ pristatė Juozas Žitkauskas.

229. 2013 06 03 „Sakalėlio“ pradinės mokyklos mokinių tapybos ant šilko darbų paroda „SPALVŲ ŽYDĖJIMAS“.

230. 2013 06 13 Fotografijos paroda „SAWUBONA, AFRIKA“ (I pasaulio menų ir kultūros festivalis). Parodos autorius VU Orientalistikos centro afrikanistikos dėstytojas dr. Gediminas DEGĖSYS.

231. 2013 09 12 Zenono Bulgakovo fotografijos paroda „ALYTUS: VAKAR IR ŠIANDIEN“.

232. 2013 10 03 Poeto, publicisto, teatro ir kino režisieriaus, vaikų rašytojo Vytauto V. LANDSBERGIO dainuojamosios poezijos vakaras (iš renginių ciklo „Susipažinkime iš naujo“).

233. 2013 10 09 Benjamino Kondrato knygos „KŪRĖJŲ PĖDSAKAIS ALYTAUS KRAŠTE“ sutiktuvės.

234. 2013 10 10 Parodos „Įsikūrę prie Nemuno: Panemunės miestai ir miesteliai senosiose fotografijose ir atvirukuose“ atidarymas.

235. 2013 10 21 Knygos „Alytaus dailės mokykla: 35 pasipriešinimo metai“ (Kitos Knygos, 2013 m.) pristatymas.

236. 2013 11 06 Susitikimas su satyriku Petru MOTIEJŪNUSatyrikas  pristato savo knygų „karčios patirties feljetonai“.

237. 2013 11 07 Aušrio Matonio fotografijų parodos „Lotynų Amerikos bažnyčios“ atidarymas.

238. 2013 11 12 Neeilinis poeto Antano A. JONYNO kūrybos vakaras. Dalyvavo solistė Sigutė TRIMAKAITĖ (dainos A. A. Jonyno tekstais), Arnas ALIŠAUSKAS – poetas, scenaristas, literatūros apžvalgininkas  (Iš renginių ciklo „20 metų drauge. Susipažinkime iš naujo“).

239. 2013 12 10 Parodos iš Alytaus kraštotyros muziejaus rinkinių  „KAI SIELOMS NELIKO MEDŽIŲ“ atidarymas.

240. 2013 12 19 Folkloro ansamblio „Daulėlio“ koncertas – pavakarojimas, skirtas Tarmių metams „TAI GENELIO GENUMAI“.

2014 m.

241. 2014 02 13 Katarzynos OSTROWSKOS (Gdanskas) tapybos darbų paroda „SUGRĮŽIMAI“. (Parodos kuratorius Arūnas Vaitkus).

242. 2014 03 07 Kūrybos darbų paroda „IN VINO VERITAS“.  Autoriai: Andrius MOSIEJUS, (Kornelijus PLATELIS ), Gintaras ŽILYS, Ingrida VAITKIENĖ, Arūnas VAITKUS.

243. 2014 04 02 Popieriaus karpytojų grupės „SĖJINIS“ darbų paroda „METSKAITLIS“.

244. 2014 04 03 Gitanos SABALIAUSKAITĖS siuvinėjimo kryželiu paroda „GYVENIMO RAŠTAI“.

245.  2014 04 14 Seimo nario, istoriko  dr. Arvydo ANUŠAUSKO knygos „LIETUVOS ŽVALGYBA 1918-1940 m.“ pristatymas.

246. 2014 04 15 Pauliaus KOVO knygos „GYVENIMAS AUDROJE“ pristatymas

NACIONALINĖS LIETUVOS BIBLIOTEKŲ SAVAITĖS RENGINIAI (Nr. 247-249):

247  2014 04 23 Literatūrinė popietė „SKAITOME DONELAITĮ“. 

248.  2014 04 26 Doc. dr. Rimvydo LAUŽIKO knygos „ISTORINĖ LIETUVOS VIRTUVĖ. MAISTAS IR GĖRIMAI LIETUVOS DIDŽIOJOJE KUNIGAIKŠTYSTĖJE“   pristatymas.

249. 2014 04 29 Susitikimas-diskusija su diplomatu Gabrieliumi LANDSBERGIU ir tinklaraštininku Rokiškiu RABINOVIČIUMI „INTERNETAS, JAUNIMAS, VALSTYBĖ: AR JAU IŠMOKOME GYVENTI INTERNETO AMŽIUJE“.

250. 2014 05 02  Fotografijos paroda „SOCIALINIAI PORTRETAI“. Projektą pristato Lietuvos žmonių su negalia sąjunga.

251. 2014 05 14 Alytiškio kūrėjo Alvydo JEGELEVIČIAUS knygos „VYDUTIS“ pristatymas. Autorių kalbins filosofas, „Naujosios Romuvos“ redaktorius dr. Andrius KONICKIS ir Leokadija SUŠINSKAITĖ. Veikia Kosto POŠKAUS iliustracijų paroda.

252. 2014 06 10 Roberto ŠARKNICKO fotografijų paroda „LAIMINGAS“, skirta Miesto dienai.

253. 2014 06 12 Jubiliejinė Vito ZABITOS tapybos ir grafikos paroda,

254. 2014 08 13 Povilo ABEČIŪNO karikatūrizuotų portretų paroda  „MES IŠ ALYTAUS“.

255. 2014 09 17 Zenono BULGAKOVO tapybos paroda „MANO REALIZMAS“. Dalyvauja „Dzūkų pulkucis“.

256. 2014 09 18 Kaimynų sambūrio tapybos darbų paroda „Rudens paletė“. Aukcione surinktos lėšos skiriamos skulptūros „Žiedas“ ant pylimo atkūrimui.

257. 2014 09 25 Šarūno ŠIMKEVIČIAUS knygos „DZŪKIJOS SPAUDOS KELIAIS“ pristatymas. Dalyvauja knygos autorius, leidėjas Vidmantas STANIULIS ir „DAULĖLIO“ folkloro grupė.

258. 2014 10 16 Alytaus „DZŪKŲ PULKUCIO“ gyvavimo dešimtmečio vakaronė „AUSK, MOTULA, DROBELAS“.

259. 2014 10 23 Alytiškės dailininkės Rimos LEONIENĖS grafikos darbų paroda.

 

260. 2014 11 13 Fotomenininko Romualdo AUGŪNO fotografijų paroda „SAPNUOJU LIETUVĄ“.

261. 2014 11 20 – 2014 11 21 VI-ieji respublikiniai trumposios prozos skaitymai Jurgio Kunčino atminimui „IMBIERO VAKARAI“.

262. 2014 12 02 Tarptautinė fotografijų paroda, skirta kino režisieriaus S. Paradžanovo (1924 – 1990) devyniasdešimtmečiui „SERGEJUS PARADŽANOVAS – GYVENIMAS TARSI FILMAS“. Sergejaus Paradžanovo vaidybinis filmas

„GRANATŲ SPALVA“.

263. 2014 12 15 Akvarelės kursų lankytojų (mokytojas Benjaminas Jenčius) darbų paroda „RUDENS MOZAIKA“.

264. 2014 12 19 knygos „ALYTAUS AVANGARDIZMAS“ pristatymas. Knygos autoriai – Redas Diržys ir Kęstutis Šapoka.

2015 m.

265. 2015 01 28 susitikimas su alytiškiu buriuotoju Šarūnu Klėgeriu „14 DIENŲ PER ATLANTO VANDENYNĄ“.

266. 2015 01 29LITERATŪRINIAI PAŠNEKESIAI“. Poetas Mindaugas NASTARAVIČIUS pristato knygą „Mo: eilėraščiai“ („Tyto alba“), dalyvaujančią geriausios metų poezijos knygos rinkimuose, Tomas VAISETA – apsakymų rinkinį „Paukščių miegas“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla). Renginyje muzikuoja Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos instrumentinės muzikos ansamblis „Presto“ (vadovė – vyr. meninio ugdymo mokytoja Dangirutė Goštaltavičiūtė-Joneikienė).

267. 2015 02 12 Kraštotyrininko, bibliofilo Gintauto ŠAPOKOS knygos „KOVOS DĖL VILNIAUS LIUDININKŲ AKIMIS“ pristatymas.

268. 2015 03 03 Sakalėlio pradinės mokyklos 3 klasės mokinių darbų paroda „SPALVOTI A. VIVALDŽIO MUZIKOS GARSAI“.

269. 2015 03 12 Akvarelės kursų lankytojų darbų paroda „PAVASARIO AKVARELĖ“ (vadovas Benjaminas Jenčius).

270. 2015 03 20 Tarptautinė karikatūrų paroda „CARIKATURA BALTIC COUNTRIES (Gdanskas, Kaunas, Ryga, Alytus 2014)“.

271. 2015 04 01 Fotografijų paroda apie Šanchajaus miestą „MIESTO SIEKIAI IR SVAJONĖS“.  Knygų apie Kiniją paroda.

272. 2015 04 08 Birutės Jakučionytės knygos „MOTERIS IŠ RAUDONOS AUDI“ aptarimas. Renginio vedėja ir diskusijos kuratorė – Birutė MATUSEVIČIENĖ.

273. 2015 04 14 Vido SIMANAVIČIAUS skulptūrų paroda „UŽLAIKYTA TĖKMĖ“.

NACIONALINĖS LIETUVOS BIBLIOTEKŲ SAVAITĖS RENGINIAI (Nr. 274-276):

274. 2015 04 21 Alytaus miesto klubas „Zonta“ kviečia į susitikimą su Edita ČEKUOLIENE,  pristatančia knygą „FLIRTAS SU RUDENIU“.

275. 2015 04 23 LITERATŪRINIŲ PAŠNEKESIŲ VAKARAS. Dalyviai: poetas, 2014 m. Jotvingių premijos laureatas Gintaras BLEIZGYS. Rašytojų sąjungos leidyklos vyriausiasis redaktorius, literatūrologas Arnas ALIŠAUSKAS. Veiks mažoji Rašytojų sąjungos leidyklos knygų mugė.

276. 2015 04 28  Istoriko, Seimo nario Arvydo ANUŠAUSKO knygos „KGB. VISIŠKAI SLAPTAI“ pristatymas.

277.2015 05 06Literatūrinis vakaras poeto Rimo BUROKO atminimui „JUMS VĖJAS UŽ MANE ATVERS VARTUS…“. dalyvauja poetas Antanas A. Jonynas, eilės skaito Leokadija Sušinskaitė.

278. 2015 05 08 Dailininko Alvydo PETKEVIČIAUS jubiliejinė tapybos paroda „neTIKRA“.

279 2015 05 21 Alytaus trečiojo amžiaus universiteto lankytojų tapybos paroda „PAŠNEKESIAI SPALVOMIS“ (vadovas Valentinas Butanavičius).

280. 2015 06 14 Fotografijų ir dokumentų paroda iš alytiškių asmeninių archyvų „TREMČIŲ GELEŽINKELIAI“, skirta Gedulo ir vilties dienai.

281. 2015 06 18 Dailininko Kosto POŠKAUS knygos bei tapybos parodos „(NE)ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI (ALYTIETIŠKOS ISTORIJOS)“ sutiktuvės.

282. 2015 07 15 Alytaus dailės mokyklos suaugusiųjų grupės tapybos darbų paroda. Dalyviai: Vita Krinickė, Ramutė Tamošaitienė, Monika Simolkinaitė. Mokytojos Asta Stasionytė, Indrė Jakutienė.

283. 2015 09 03 Vytauto KANDROTO fotografijų paroda „LIETUVOS MIESTAI IR MIESTELIAI“.

284. 2015 10 28 Renginių ciklas „Dėmesio! Dvi kartos traukinyje“. Istorinių romanų vakaras. Dalyvauja: Saulius Šaltenis su nauja knyga apie holokaustą „Žydų karalaitės dienoraštis“ ir Regimantas Dima su lietuvišku šnipų romanu, istoriniu detektyvu „Vilniaus plovas“. Moderatorė menotyrininkė, leidyklos „ Tyto alba“ skyriaus vadovė Jurgita Ludavičienė. Muzikuoja multiinstrumentalistas Saulius Petreikis.

285. 2015 11 02 paroda poeto Justino Marcinkevičiaus asmenybei ir kūrybai „JUSTINAS MARCINKEVIČIUS. NUO IŠTAKŲ IKI ŠIANDIENOS“.

286. 2015 11 03 Senamiesčio pradinės mokyklos mokinių darbų parodos:

„METŲ LAIKAI“ ir „MANO MĖGSTAMŲ PASAKŲ HEROJAI“.

287. 2015 11 25 Projektas „Dėmesio! Dvi kartos traukinyje“. POEZIJOS IR MUZIKOS VAKARAS. Dalyviai: Vladas BRAZIŪNAS – poetas, Jurgita JASPONYTĖ – poetė, Arnas ALIŠAUSKAS – poetas, diskusijos kuratorius, Petras VYŠNIAUSKAS – džiazo muzikantas, saksofonininkas.

288. 2015 12 03 Akvarelės kursų lankytojų darbų paroda „VANDENS TAKU…“. Mokytojas Benjaminas Jenčius.

289. 2015 12 09 Mindaugo NORKAUS fotografijų paroda „AKIMIRKOS“.

290. 2015 12 14 paskaita „SĄMONINGUMAS NUGALI PROPAGANDĄ“. Pasaulio aktualijas pasakoja politikos apžvalgininkas ir ekspertas Aleksandras MATONIS.

291. 2015 12 17 Projektas „Dėmesio! Dvi kartos traukinyje“. LITERATŪROS IR MUZIKOS VAKARAS. Dalyviai: prozininkė, publicistė Birutė JONUŠKAITĖ serijos „Pirmoji knyga“ prozos laureatas, skulptorius Mykolas SAUKA. Diskusiją kuruos doc. dr. Audinga TIKUIŠIENĖ (VU Lietuvių literatūros katedra).

 2016 m. (Bibliotekų metai)

 292. 2016 01 14 Knygos „ASMENYBĖS. 1990-2015 M. LIETUVOS PASIEKIMAI“ pristatymas.

293. 2016 01 28 Paskaita „Asmenybės energijos bankas. Pozityvus mąstymas – energijos išteklių gausinimo būdas“. Lektorė – Lidija Laurinčiukienė, žurnalistė, švietimo, verslo ir NVO organizacijų konsultantė.

294. 2016 02 04 Juozapo Miglino fotografikos ir fotodokumentikos (1926-2016) paroda „Mes – iš Dainavos legendų“.

295. 2016 02 10 Aro LUKŠO knygos „LAISVĖS ISTORIJOS MOZAIKA“ pristatymas.

296. 2016 02 18 Loretos JASTRAMSKIENĖS novelių romano „ĮPĖDINIAI“ pristatymas.

297. 2016 03 03 „Sakalėlio“ pradinės mokyklos mokinių darbų paroda „SKAMBANTYS VIVALDŽIO GARSAI“.

298. 2016 03 14 AMSPC Neįgaliųjų dienos centro lankytojų Daivos Raulinavičiūtės ir Dainiaus Zamblausko foto darbų paroda „Pasaulis Dievo vaikų akimis“.

299. 2016 03 14 Senamiesčio pradinės mokyklos siuvinėjimo būrelio „Adatėlė“ mokinių darbų paroda „VELYKŲ BELAUKIANT“.

300.2016 03 23 J. E. Nyderlandų Karalystės ambasadorius Lietuvos Respublikoje B. van der Lingenas pakvietė alytiškius į paskaitą-diskusiją „Europos vaidmuo mano gyvenime“.

301. 2016 03 24 Prozininkės Danutės KALINAUSKAITĖS knygos „SKERSVĖJŲ NAMAI“ pristatymas. Dalyvauja filosofė, literatūros kritikė, humanitarinių mokslų daktarė Jūratė BARANOVA.

302. 2016 04 02 Alytiškio Gintaro ALEKSONIO (Gintauto Vienužio) knygos „NUOJAUTOS“ pristatymas.

NACIONALINĖS LIETUVOS BIBLIOTEKŲ SAVAITĖS (BALANDŽIO 23-29 D.) RENGINIAI (Nr. 303-306) :

303. 2016 04 25 ILONOS KRUPAVIČIENĖS fotografijų parodos atidarymas „BUVO BUVO, KAIP NEBUVO. DEŠIMTMEČIO ĮVYKIŲ KALEIDOSKOPAS“.

304. 2016 04 26 Popietė „ŠEKSPYRAS GYVAS BIBLIOTEKOSE“

305.  2016 04 27 Akcija „APJUOSKIME MIESTO BIBLIOTEKAS PIEŠINIAIS“. Jaunieji skaitytojai visose miesto bibliotekose piešia savo svajonių biblioteką.

306. 2016 04 27 Dailėtyrininko VIDO POŠKAUS knygos „NEDINGĘS VILNIUS: MIESTO AKUPUNKTŪROS“ pristatymas bei piešinių ir tapybos parodos „ŽMONĖS YRA ŽMONĖS“ atidarymas.