JŪRATĖ SPRINDYTĖ

Juozas Aputis

Vaida Blažytė

Rūta Burbaitė

Rimantas Černiauskas

Virginija Dapkutė

Aleksandra Fomina

Andrius Jakučiūnas

Birutė Jonuškaitė

Eugenijus Ignatavičius

Herkus Kunčius

Tomas Marcinkevičius

Jaroslavas Melnikas

Petras Naraškevičius

Kęstutis Navakas

Juozas Šikšnelis

Alvydas Šlepikas

Petras Venclovas

Bitė Vilimaitė

    

 

Petras Venclovas

 


 

 

 

(g. 1944)

prozininkas

Novelių rink. „Rudens eilėraštis“ (1978), „Vakaro elegijos“ (1983), rom. „Ties bedugne“ (1991), „Edvardas ir Julė“ (1999), „Su tavim ir be tavęs“ (2002), apysak. rink. „Inteligentiška žmogžudystė“ (1997), „Aistrų fiesta“ (1997), „Teateinie meilės karalystė“ (2002), apysaka pasaka „Tomukas iesško draugų“ (1997), nepasaka „Tomukas ieško tėtės“ (2004).

Tekstai

                                                                                           Į pradžią