ORGANIZATORĖ  Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka

KUR? Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje Seirijų g. 2

KADA?  2012 m. lapkričio 29–30 d.

 

F E S T I V A L I O  G L O B Ė J A S Antanas A. JONYNAS
V E D Ė J A I: Danielius MUŠINSKAS, Antanas A. JONYNAS
                                                                        

D A L Y V I A I

Andrius JAKUČIŪNAS, Rolandas RASTAUSKAS,

Laura Sintija ČERNIAUSKAITĖ,

Alvydas ŠLEPIKAS, Georgijus JEFREMOVAS, Audronė URBONAITĖ,

Audronė GIRDZIJAUSKAITĖ, Ilzė BUTKUTĖ, Agnė ŽAGRAKALYTĖ,

Gintaras BLEIZGYS,

Gasparas ALEKSA, Violeta ŠOBLINSKAITĖ-ALEKSA

 

P R O G R A M A

 

LAPKRIČIO 29 D., ketvirtadienis

 

17 val. ATIDAROMAS FESTIVALIS 

SKAITYMAI. I DALIS 

 20 val. LITERATŪRINIAI NAKTIPIEČIAI užeigoje

UŽĖJAU PAS DRAUGĄ:

* Naktiniai skaitymai

* Pristatomi autorinių idėjų dirbtuvių VARIO BURNOS

leidiniai (Tomas S. BUTKUS)

* Muzikuoja Georgijus JEFREMOVAS,

kiti malonūs mažmožiai

 

 

LAPKRIČIO 30 D., penktadienis

  

12 val. LAUREATO VALANDA (Danielius MUŠINSKAS)

14 val. JURGIO KUNČINO VALANDA

* ,,Jurgio Kunčino kūrybos takais“   pranešėjas

Remigijus JAKULEVIČIUS

*,,Gimęs miestely po karo...“ teatro improvizacijų programa

J. Kunčino tekstais (dalyvauja Alytaus miesto teatro aktoriai

Inesa PILVELYTĖ, Onutė GUDAITYTĖ,

Jonas GAIŽAUSKAS, Eugenijus RAKAUSKAS,

 Tomas KUNČINAS, bardas Romas NAIDZINAVIČIUS)  

16 val. SKAITYMAI. II DALIS 

  18 val. MUZIKOS VALANDA 

                    Darius MILERIS-NOJUS, Laura MISIUKEVIČIŪTĖ ir Živilė AKRANGLYTĖ

 19 val. IŠKILMINGAI APDOVANOJAMI LAUREATAI

Ugnies šou laureatų garbei („Baltijos cirko“ artistai Kastytis ,Povilas, Andrius ir Simas Kundrotai)