Jaroslavas MELNIKAS

 

 

 

 

Žiūriu į tavo ragus

 

- Kur žiūri? – paklausė manęs Elzė.

 

- Žiūriu į tavo ragus.

- Aš neturiu ragų.

- Ne, turi, tu karvė.

- Eik velniop, kvaily.

           Aš einu velniop. Išeinu į lauką. Lauke Jevdokimovas: laisto šaligatvį.

- Jevdokimovai, - sakau jam, - duok palaistyti.

           Jevdokimovas duoda. Aš laistau vaikus. Jie žvygauja iš laimės.

- Aš lietus, - sakau vaikams. – Atskridau nuo Ramiojo vandenyno.

- Vierka! – rėkia kažkieno balsas iš trečiojo aukšto. – Kuprijanovas vėl laisto vaikus, skambink į miliciją.

    Nueinu. Niekas manęs nesupranta.

    - Kuprijanovai, kodėl pavėlavote į posėdį? – klausia manęs Viktoras Afanasjevičius. Jo apatinis žandikaulis vaidina viršininką.

     - Aš ne Kuprijanovas, - sakau aš.

     - O kas gi jūs? – Viktoras Afanasijevičius žiūri į susirinkusius. Susirinkusieji susižvalgo su juo.

     - Aš niekas.

     - ?!

     - Buvau lietumi, todėl pavėlavau. O dabar aš dar niekas.

     - Noriu, kad būtumėt kuo nors.

     - Norite, kad būčiau katedros narys?

     - Va būtent.

- Kelioms minutėms?

- Penkiasdešimčiai minučių.

- Man už tai moka pinigus?

- Taip, už tai jums moka pinigus.

- Gerai, penkiasdešimčiai minučių galiu.

Viktoras Afanasjevičius atpalaiduoja žandikaulį. Gerbicidovoje suveikia spyruoklė, ir ji pašoka: tra-ta-ta-ta. Tai vadinama: rekomendacijos dėl studentams rekomenduojamos literatūros rekomendacijų rinkinio.

- Aš galvoju, kad...

- Aš galvoju, kad...

- O aš va galvoju, kad...

Ką kiekvienas galvoja, tai – ne esmė: to juk vis tiek niekam nereikia.

- O kaip jūs galvojate, kolega Kuprijanovai?

- Aš galvoju kaip ir visi, tik turiu ypatingą nuomonę.

- Kokią? Malonėkite, prašome jūsų. Kolegos! Prašau dėmesio. Kolega Kuprijanovas turi ypatingą nuomonę.

- Kolega Kuprijanovas turi ypatingą nuomonę, - akivaizdžiai susižavėjus sako Gerbicidova.

- Tai kokia gi jūsų ypatingoji nuomonė? – klausia Viktoras Afanasijevičius.

- Prašome jūsų, - sako katedros nariai.

- Mano ypatingoji nuomonė susijusi, kolegos, ne tiek su rekomendacijų dėl studentams

rekomenduojamos literatūros rekomendacijų rinkinio tema, kiek su jūsų nuomone, kolegos.

     - Kolegos, dėmesio, tai labai įdomus aspektas, - Viktoras Afanasijevičius stuksena į grafiną, nors visi ir taip tyliai sėdi.

     - Matote, jūsų nuomonė susijusi su rekomendacijomis, o mano nuomonė susijusi su jūsų nuomone dėl rekomendacijų. Man atrodo, kad jūsų nuomonė dėl rekomendacijų užsitarnauja ypatingos nuomonės.

      - Kolegos, dėmesio, - stuksena į grafiną  Viktoras Afanasijevičius, nors visi sėdi tyliai.

      - Ir ta ypatingoji nuomonė, - tęsiu aš, - yra ta, jog jūsų nuomonės įvairios, nors kalba apie vieną ir tą patį.

      - Apie ką gi? – klausia Gerbicidova.

      - Apie tai, kad reikia išleisti rinkinį. Štai kokia mano ypatingoji nuomonė.

     - Labai įdomi pastaba. Kolegos, kas dar turi savo nuomonę? Tyliai, kolegos, - Viktoras Afanasjevičius stuksena į grafiną.

     - Aš turiu ypatingą nuomonę, - iššauna Gerbicidova. – Mano ypatingoji nuomonė susijusi su kolegos Kuprijanovo ypatingąja nuomone.

      - Kolegos, dėmesio, kolegė Gerbicidova turi ypatingą nuomonę dėl ypatingos kolegos Kuprijanovo nuomonės. Tyliai, kolegos!

      - Taip, - sako Gerbicidova, - man atrodo, kad kolega Kuprijanovas nėra originalus. Jo teorija man primena konvergencijos teoriją. Jis mano, kad mes visi kalbame apie skirtingus dalykus, bet tuo pačiu apie vieną ir tą patį.

     - O aš laikausi savo, - sakau aš.

     - Kolegos, dėmesio, Kuprijanovas laikosi savo.

     - Aš laikausi savo, - sakau aš.

     - O aš nesutinku, - sako Gerbicidova.

     - Kolegos, - dabar ne seni laikai, - sunkiai stojasi Pulvanovas. – Prašyčiau neklijuoti etikečių.

     - Kolegos, yra siūlymas neklijuoti etikečių

     - O aš galvoju, kad tai dialektika, - sakau aš.

     - Konvergencija.

     - Kolegos, tai leisime rinkinį ar ne?

     - Aha.

     - Aha.

     - Aha.

     - Gandre-gandre, ga-ga-ga.

     - Kolegos, tyliai, kolega Kuprijanovas nori kažką pridurti.

     - Tavo pati ragana.

     - Jūs tai kokia prasme?

     - Perkeltine.

     - A... Na ką gi, kolegos, dėkoju jums, labai gerai pasidarbavote.

     Einu – pats nežinau kur.

- Kuprijanovai, - sako skustagalvis Vovikas, - palaistyk mane, ką?

- Na ne, - pastumiu žarną ranka, - negaliu.

- Na tu juk lietutis.

- Ne, aš jau ne lietutis. Jau pardaviau save už keturis penkiasdešimt.

- Tu taip mažai kainuoji? – nusistebi Vovikas.

- Tik įsivaizduok, drauge. Viktoras Afanasefičius kainuoja dešimt rublių.

- Jis kas toks?

- Senas ožys.

- O mūsų šuo kainuoja penkiasdešimt rublių.

- Aš save pardavinėju kasdien – po keturis penkiasdešimt.

- O kam? Nejau tau nesinori skraidyti virš Ramiojo vandenyno?

- Lietučiu?

- Aha.

- Norisi.

- Ir man norisi... – atsidūsta Vovikas.

- Man reikia valgyti, - sakau aš, - pardavinėju save po keturis penkiasdešimt.

- Vakar nusikramčiau pusė nago – štai.

Einu šalyn. Elzė tarpduryje.

- Parsiradai.

- Elze, - sakau aš, - kas tu?

- Prisilaižei?

- Nejau kada nors gėriau?

- O velnias tave supaisys.

 - Elze, važiuojam į Afriką.

- Už kokias babkes?

- Nuskrisim stebuklingu kilimu.

- Eik velniop, kvaily.

- Afrikoje zebrai, - sakau aš.

Po pusiaunakčio nubundu.

- Elze.

- Ko? Kodėl mane žadini?

- Elze, aš juk ne Kuprijanovas.

- Tu idiotas.

- O tu?

- Aš žinau, kas esu.

- Tai blogai, - sakau aš. – Žmogus neturi žinoti, kas jis toks.

      Guliu tyliai, patamsyje. Tiksi laikrodis, pro langą žvelgia žvaigždės. Ne, aš ne Kuprijanovas, įvyko klaida. Na ir kas, kad rankos kojos. Judinu jas – irgi mat: galūnės. Ne, aš – visa. Aš ne Kuprijanovas.

- Elze, - sakau jai rytą, - tu turi ragus.

- Eik velniop, nelaimingas puskvaiši.

- Elze, mūk, tu karvė.

- Idiotas.

- Elze, aš tave prašau, mūk, tu tokia panaši į karvę – tokios didelės akys...

- O kas dar didelės?

- Šnervės.

- Kuoktelėjai, ar ne?

- Ne, noriu, kad pabūtum karve, sumūk, a?

- Na ko tu prie manęs prikibai?

- Na labai tavęs prašau – aš už tave valgyti pagaminsiu, Elze!

- Tai kaip?

- Na sumūk.

- Kaip?

- Na, štai taip – pražerk kojas.

- O tas dar kam?

- Tu juk karvė. Pakelk uodegą.

- K-ką?

- Kada karvė mūkia, ji kilsteli uodegą.

- Kur tu matei?

- Agro parodoje.

- Na, praskėčiau.

- Dabar mūk.

- Nemoku.

- Mū-mū-mū...

- Mū-mū-mū..., - mūkia Elzė.

- Palauk, nubėgsiu kibiro, reikia tave pamelžti.

Paskui geriame šiltą pieną, valgome manų košę.

- Tik pažiūrėk, - sako Elzė, - kaip tau pavyko?

- Na tu juk mūkei, buvai karve.

- Tu fokusininkas – iš kur pieno ėmei?

- Tave pamelžiau.

- Niekada nemaniau, kad turiu karvės pieno.

- Nes niekada nenorėjai būti karve. Tu kažkodėl visą laiką manei, kad pažįsti save.

- Man atrodė, kad žmogus turi pažinti save.

- Nesąmonė, - sakau aš. – Žmogus pažįsta save tiek, kiek yra kvailas.

- Štai pas mus darbe, - sako Elzė, - visi pažįsta save ir niekas nemūkia.

- Bet niekas ir negeria savo karvės pieno.

- Tai tiesa, - sutinka Elzė. – Man regis, Biriukova niekada nepajėgs tapti karve.

- O su tavimi ar mažai vargau?

- Bet juk aš galvojau, kad esi tiesiog kažkoks pamišėlis.

        - O aš ne pamišėlis, - sakau. – Seniai mačiau tavo ragus. Jie taip tau tinka: kada pasilenki prie viryklės.

Elzė paliečia ranka ragus ir stebisi.

- O juk nieko nėra – ir jokio pieno nėra, - primerkia karvės akis Elzė.

- Na ir kas, - sakau aš, - bet mes juk laisvi. Mes juk nebe Kuprijanovai?

Suskamba telefonas.

- Kuprijanovai, prisistatykite į katedrą.

- Va matai, - sako Elzė.

- Taip, - sakau aš.

Mes tylime.

- Elze, sumūk.

- Mū-mū-mū...

Einu gatve. Jevdokimovas laisto šaligatvį.

- Jevdokimovai...

- Vėl vaikus laistysi?

- Ne, tu pasakyk: kas tu?

Jevdokimovas pagyvėja:

- Kiek turi?

- Jevdokimovai...

- Diominas turi du pusrublius, aš tris.

- Ne, aš nenoriu išgerti, aš negeriu.

           Jevdokimovas palaisto mane. Aš juk ne žmogus, aš medis. Augu – paukšteliai tupi man ant sprando. Mano koją naktimis apkabina verkianti mergina. Ji žino, kad esu gyvas – kitaip nevaikščiotų, pas negyvą, nesuprantantį, išsiverkti. Aš ošiu ir metu ant jos geltonus lapus.

      - Ąžuole, ąžuole, - sako mergina, - tu toks jaunas, žalias. Tu gyvas, ąžuole, man blogai. Esu vieniša.

      O aš ar ne vienišas – stovėti ant vienos kojos, tarp akmeninių namų, žiūrėti į žvaigždėto dangaus lopinėlį? Jis šaukia mane, tas dangus, pasakoja apie beribes erdves, kitus pasaulius. O aš prikaustytas: kur gyvenu, kaip gyvenu? Neviltis.

     - Kuprijanovai, eik sau, - sako Jevdokimovas.

     - Aš ne Kuprijanovas, - sakau.

     Jevdokimovas žiūri į mane, vanduo srovena iš nuleistos žarnos.

     - Aš niekas, - sakau aš. – Aš niekas: aš viskas.

     - N-ne, tu Kupp-rri-ja-novas, - kažkodėl paraudonuoja Jevdokimovas ir velka mane už pakarpos link vartų, ištempia iš kiemo: - K-kalės vaikas.

      - Jevdokimovai, ką tau padariau?

      - O nepaikiok!

           Einu, lipu į troleibusą. Man liepia mokėti baudą.

      - Tiesiog pamiršau nusipirkti bilietą.

      - Pilieti, tuojau pakviesime miliciją.

- Aš medis.

- Medžiai nevažinėja troleibusais.

- Jūs teisus.

      Moku baudą. Medžiai nevažinėja troleibusais – dėl to jiems nereikia pirktis bilietų. Kas gi aš toks?

     - Kuprijanovai, - sako Viktoras Afanasjevičius. Jo apatinis žandikaulis vaidina viršininką. – Aš jus labai gerbiu ir puoselėju jums visokiausius jausmus. Bet vakar jūs teikėtės pareikšti – norėčiau, kad vėl pakartotumėt tą frazę...

     -  Aš medis, - sakau aš.

     - Apie gandrus, - sako Viktoras Afanasjevičius.

   - Gandre-gandre – ga-ga-ga.

   - Štai ir norėjau žinoti prasmę.

   - Prasmė ta, kad esu medis.

   - Jūs Kuprijanovas, katedros narys, už tai gaunate pinigus.

      - Už tai, kad esu Kuprijanovas?

     - Va būtent. Ir jūs sau leidote vakar išsireikšti...

     - Jūs teisus – medis negali būti katedros narys.

     - Dėl gandro -  tai labai įžeidžiančiai, kolega Kuprijanovai. Jūs turite atsiprašyti kolektyvo. Aš iš pradžių nė dėmesio neatkreipiau...

      - Medis iš viso nebylus, - sakau aš. – Jis kartais ošia ir meta geltonus lapus, kai po juo verkia mergina.

     - Ji kada verkia? – klausia Viktoras Afanasjevičius.

     - Naktį. Ji verkia naktį. Gyvena netoli, kaimyniniame name.

     - Gerbicidova įsidėmėjo jūsų frazę ir priėjo prie manęs po posėdžio.

     - Viktorai Afanasjevičiau, - sakau aš. – Jūs senas ožys. Nudribusiu pilvu ir nupešiota uodega.

     Viktoras Afanasjevičius parausta iki ausų. Jis netaręs nė žodžio išeina. Jis sužeistas į pačią širdį: jis man nieko neatsakė. Jis leido man pajusti visą mano menkumo gilumą. Jis išliko žmogumi.

     Kitą dieną aš jau nebe instituto darbuotojas.

     Dabar galiu būti kuo noriu.

________________